Investeringskosten zonnepanelen


[ux_banner height=”500px” bg=”553″ bg_overlay=”rgba(198, 150, 150, 0.616)”] [text_box width=”97″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Investeringskosten zonnepanelen, (thuis)batterijen en gasvervangers

[gap] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″]

Investering

 • Zonnepanelen* 6 – 20 stuks
 • Thuisbatterij** 3,5 – 10 kWh
 • Laadpaal 3,7 – 22 kWh
 • Airconditioning 4 – 10kW + 1-4 units
 • Warmtepomp *** 6 – 15kW
 • Vloerverwarming 10 – 100m2
 • infraroodpaneel 200 – 1200W
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

Investeringskosten

 • €2700,- tot €7900,-
 • €2900,- tot €7800,-
 • €700,- tot €1550,-
 • €3100,- tot €8000,-
 • €6000,- tot €14.400,-
 • €750,- tot €2200,-
 • €250,- tot €1450,-
[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″]

Terugverdientijd

 • 2-5 jaar
 • 5-7 jaar
 • 2-6 jaar
 • 2-5 jaar 
 • 4-12 jaar ****
 • 2-12 jaar *****
 • 2-6 jaar
[/col] [/row] [/text_box] [/ux_banner] [section]

  [/section]

  * Over zonnepanelen wordt door particulieren geen BTW meer betaald. Prijsindicaties zijn excl. BTW

  **Als een batterij samen met zonnepanelen geïnstalleerd wordt, valt dit onder de BTW-vrijstelling

  *** Op warmtepompen geldt een subsidie tussen de €1950,- en €3900,-. Prijsindicaties zijn excl. subsidie. Subsidie wordt achteraf aangevraagd en uitgekeerd

  **** Een warmtepomp is veel sneller terugverdiend als de stroom die voor het verwarmen gebruikt wordt, wordt opgewekt met zonnepanelen

  ***** Efficiënte Vloerverwarming is belangrijk voor de terugverdientijd van uw warmtepomp

  Voor een volledig inzicht in de terugverdientijd houden wij rekening met de afbouw van de salderingsregeling

  [section label=”Media Right” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”] [row style=”large” v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

  Duurzaamheidslening gemeente Nunspeet

  • u kunt een bedrag lenen van € 2.500,– tot maximaal € 25.000,–;
  • de looptijd bedraagt maximaal 15 jaar. Indien de lening lager is dan € 7.500,– dan is de looptijd 10 jaar;
  • het toegekende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort;
  • het betreft een annuïteitenlening; vanaf het eerste jaar wordt de lening annuïtair afgelost. Het te betalen bedrag op basis van jaarannuïteiten moet steeds voor 1/12 deel worden voldaan per de laatste van elke maand. De maandelijkse betalingen worden valutair per 31 december van ieder jaar met de schuldrest verrekend. Automatische incasso is verplicht. Bij verkoop wordt de restantschuld in zijn geheel afgelost;
  • de rente is gedurende de gehele looptijd vast;
  • voor de lening geldt het 10- en 15- jarig rentetarief ‘Duurzaamheidslening’. Deze wordt online gepubliceerd; svn.nl. Het minimum bedraagt 1.3% (inclusief renteopslag SVN);
  • er is geen hypothecaire zekerheid noodzakelijk. Hiervan kan een gemeente afwijken door extra zekerheid te verlangen;
  • van de lening wordt een onderhandse of een notariële akte opgemaakt;
  • aflossen is te allen tijde boetevrij toegestaan;
  • de lening wordt gekoppeld aan een bouwkrediet;
  • overige kosten kunnen eventuele notariskosten zijn;
  • in alle gevallen vindt er een BKR-toets plaats. Bij de Duurzaamheidsleningen vindt er in alle gevallen een krediettoets plaats met dien verstande dat er over de eerste € 6.500,– conform werkwijze NHG, een beperkte krediettoets plaatsvindt (bij de inkomenstoets wordt dit deel van de financiering buiten beschouwing gelaten);
  • na verstrekking van de lening mag u beginnen met werkzaamheden;
  • de aanvraag loopt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn);
  • de Verordening Duurzaamheidslening Nunspeet is van toepassing (te vinden op overheid.nl).
  [button text=”Aanvraag Duurzaam depot” link=”https://www.nunspeet.nl/subsidies-en-leningen/duurzaamheidslening-aanvragen”%5D [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”690″ image_size=”newspack-article-block-landscape-large”] [/col] [/row] [/section]

  Blog at WordPress.com.